Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • Français
 • Wettelijke kennisgeving

  Identificatie
  ONLYCAMP SAS
  61 rue de Rochepinard 37550 Saint Avertin
  Tel : 02 47 27 87 47
  Mail: contact@onlycamp.fr

  Hosting

  Siteground

  Foto’s
  Onlycamp

  Unsplash

  Persoonlijke informatie
  Eenieder heeft het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens (artikel 34 van de Franse wet “Informatique et Liberté” van 6 januari 1978). Om dit recht uit te oefenen kunt u contact opnemen met ONLYCAMP waarvan de contactgegevens hierboven zijn vermeld.

  Intellectueel eigendom
  Deze site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.
  De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site op elektronische of papieren media (met inbegrip van downloadbare documenten) is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de directeur van de publicatie.

  Hyperlinks naar andere sites
  De site kan links naar andere sites bevatten.
  ONLYCAMP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het aanbod of de inhoud op of verkregen via deze sites.

  Verantwoordelijkheden ONLYCAMP
  ONLYCAMP wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de informatie op haar site.
  ONLYCAMP wijst elke verantwoordelijkheid af voor moeilijkheden bij de toegang tot zijn Site of voor een storing in de communicatie.

  Toepasselijk recht
  Op deze voorwaarden is het Franse recht van toepassing.
  Alleen de Franse rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat direct of indirect verband houdt met de toegang tot deze site of het gebruik ervan.

  This site is registered on wpml.org as a development site.